Strategi fra A til Z

Som strategisk playmaker giver jeg jer overskud i alle faser af strategiarbejdet fra analyse til implementering.