Inspiration

Strategi i turbulente tider - strategisk planlægning er yt

Link til pdf


Lær af de bedste

De virksomheder, der klarer sig godt i det 21. århundrede, har fundet en anden måde at arbejde med strategi på end den traditionelle.


Strategisk planlægning er yt

Den strategiske planlægning blev lanceret i 1950'ernes stabile verden.Dengang kunne fremtiden med ret stor sikkerhed forudses som en forlængelse af fortiden, og planlægning var derfor mulig. Den luksus har vi ikke længere. Det er i stigende grad et grundvilkår, at uforudsete hændelser indtræder uden eller med kort forvarsel og med stor styrke.Handlingsplaner hæmmer

I dag stiller turbulens krav til smidighed og hurtighed. Under de vilkår skaber handlingsplaner to former for inerti:

  • Fokus fjernes fra markedssituationen, så behovet for at reagere erkendes for sent.

  • Når der sker noget uventet, kræver det tid og ressourcer at revidere alle handlingsplanerne.


Klar profil et must

Samtidig stilles der mere end nogensinde krav til, at virksomheden har en klar profil i markedet, der differentierer den fra konkurrenterne. Virksomhedens DNA skal både være tydelig og stabil over tid, så nuværende og potentielle kunder og medarbejdere ikke er i tvivl om, hvad virksomheden står for, og hvilken værdi den leverer.


Resilient = robust og fleksibel

For at overleve skal virksomheden være parat til at reagere hurtigt og kvalificeret på pludselige muligheder og trusler. Den gode nyhed er, at beslutningsgrundlaget er det samme som grundlaget for den profil, virksomheden har udad til i markedet.

Når strategien laves som en klar ramme og retning for, hvordan virksomheden skal driftes og udvikles, kan medarbejderne beslutte, disponere og handle decentralt ud fra et fælles grundlag, der sikrer den røde tråd og hindrer, at ledelsen bliver flaskehals.

Strategien bør derfor kun indeholde langtidsholdbare elementer som mission, vision/mål, prioriteringer, værdier og forretningsprincipper.

Læs evt. inspirationsartiklen Strategi på 1 side og i 2 halvlege.Implementering i 2 spor

Hvor implementering førhen bestod i at gennemføre en række handlingsplaner, skal den i dag køre i 2 spor:


Spor 1: Adfærd er afgørende

Dér, hvor slaget skal slås, når strategien skal realiseres, er i adfærden:

  • Udad til i måden, virksomheden sælger, markedsfører, udvikler relationer/alliancer og rekrutterer nye medarbejdere på.

  • Indad til i måden, der udøves ledelse, i udvikling af produkter og services, i opbygning af organisationen og i udviklingen af medarbejderne.


Spor 2: Strategiske missiler

En ny strategi kræver som regel, at nødvendige forandringer gennemføres, og det bør ske i form af få projekter, der eksekveres hurtigt.


Lederne er de værste syndere

Langt de fleste ledere lever efter devisen Vi følger strategien - når det kan betale sig. Og dermed er der åbnet op for, at kortsigtede hensyn og muligheder får forrang for langsigtede satsninger og gevinster. Effektiv strategiimplementering bygger først og fremmest på modet til at være loyal og konsekvent ift. strategien.


Tilbage til "Inspiration"