Inspiration

Vinderstrategi - fra passion til sejr i 6 enkle trin

Link til pdf og LinkedIn (på engelsk)


Spiller I for at vinde?

Har I en ambition om at vinde? Og hvis »Ja!«: Har I en gameplan, der fører til sejr? Formålet med denne artikel er at inspirere jer til at lave en enkel og effektiv gameplan - eller forbedre den, I allerede har.


Trin 1: Passion

At vinde kræver, at I brænder så meget for det, I laver (mission) og/eller stræber efter (vision/ambition/mål), at I er motiverede og villige til at give alt, hvad I har i jer - og lidt til. Det kræver en passion, der appellerer til både hjernen og hjertet. Der findes to typer:

  • En forskel, vi vil gøre for andre.

  • Noget, vi vil opnå for os selv.

Passionen er der måske allerede og kan fx identificeres ved at være opmærksom på, hvad det er, der i virksomheden altid tales om med begejstring. Eller den skal skabes ved at formulere mission, vision/ ambition og/eller mål på en måde, der giver mening, og herefter tale begejstret herom ved enhver lejlighed. Passion er i høj grad noget, der kan og skal skabes, og sjældent noget, der kommer af sig selv.


Trin 2: Rammer

Passion kræver rammer for at føre til fantastiske resultater. Dels for at sikrer, at den energi, I brænder af, bliver samlet og dermed får tilstrækkeligt momentum. Og dels for at sikre, at I kan stå inde for det, I laver, og især måden, I gør det på.

Det er også vigtigt, at I fastlægger, hvilke dele af værdikæden virksomheden selv står for, samt hvilke dele der varetages af andre og i hvilken form for samarbejde.


Trin 3: Fokus

Passion kræver også retning: Ingen kan være alt for alle. Sandsynligheden for at vinde er langt større, hvis I gør jer rigtig dygtige til nogle få produkter/services, som skræddersys målrettet til udvalgte typer af kunder på udvalgte markeder.

Læs evt. inspirationsartiklen Tjen flere penge på jeres kunder.


Trin 4: Succesfaktorer

Nu ved I, hvilket spil I vil spille hvordan og hvor. Så skal I bestemme jer for, hvordan I vil vinde:

  • Hvad vil I differentiere jer på i markedet for at være det bedste valg for kunderne?

  • Hvilke kompetencer og faciliteter skal I have og på hvilket niveau for at kunne levere på et tilstrækkeligt højt niveau?


Trin 5: Forandringsprojekter

Strategi er at skabe sammenhæng mellem markedsmæssige ambitioner og organisatorisk formåen. Med formåen forstås det niveau, som organisationen er i stand til at løfte sig til inden for den tidshorisont, der arbejdes med i strategien.

For at løfte organisationens formåen skal I udvikle den inden for et eller flere af disse områder:

  • Struktur, processer og systemer.

  • Kultur og ledelse.

  • Ledere og medarbejdere.

Endvidere skal I markedsføre jer på en sådan måde, at relevante kunder og influenter får det billede af virksomheden, I ønsker.

Læs evt. inspirationsartiklen Strategi = Ambitioner x Formåen.


Trin 6: Løbende forbedringer

For at holde jeres virksomhed i form, skal I have strategien ind i den daglige drift. Det er uden sammenligning det trin, de fleste virksomheder har sværest ved, selvom det egentlig er ganske enkelt.

Slaget skal slås på to fronter:

  • Da strategi i høj grad handler om at programmere hjerner (mental implementering), skal I løbende - fx en gang i kvartalet - afsætte kvalificeret tid til at drøfte strategien med henblik på 1) at justere jeres adfærd og

2) at justere strategien.

  • KPI'er, der følges op på dagligt, ugentligt eller månedligt, sikrer, at alle i virksomheden holder fokus på strategien og straks får igangsat korrigerende handlinger ved konstaterede afvigelser.


Strategi på 1 side

Selve strategen kan med fordel ud-arbejdes, så den kun fylder 1 side.

Læs evt. inspirationsartiklen Strategi på 1 side og i 2 halvlege.


Tilbage til "Inspiration"