Inspiration

Strategieffektivitet: Skriv strategien på én side

Link til pdf


Synes du, at det er bøvlet at arbejde med strategi og svært at få den til at virke?

Så foreslår jeg, at I skriver den på en enkelt side – så virker den!

Skal være let at arbejde med

Det 21. århundrede er præget af højt forandringstempo med meget lidt plads til fejlgreb. Det stiller krav til jeres beslutningsproces: Den skal være hurtig og træfsikker.

Og det er her, at strategien har sin berettigelse: Strategien skal være den referenceramme, der sikrer den røde tråd i alle virksomhedens beslutninger og handlinger. Jo flere medarbejdere, der arbejder i tråd med strategien, jo mere effektiv er strategien.

Strategi er opskriften på, hvordan virksomheden realiserer sit potentiale

Her er fem grunde til, at en strategi, der fylder én side, er effektiv.

#1: Ind til kernen

Det er ingen kunst at skrive en strategi på 100 sider – det kan enhver idiot gøre. Desværre drukner det væsentlige, og strategien bliver alt for tung at arbejde med.

At skrive strategien på én side er derimod en kunst. Det kræver nemlig, at man forstår sin virksomhed til bunds. Ved at begrænse jer til en enkelt side, tvinger I jer selv til at komme helt ind til virksomhedens kerne. Og dermed bliver strategien jeres strategi, og ikke bare en strategi, som i virkeligheden kunne passe på de fleste virksomheder.

#2: Fokus på det nødvendige

En strategi skal hjælpe ledere og medarbejdere til at navigere sikkert i hverdagen.

Ved at begrænse jer til én side er der kun plads til de strategielementer, der er relevante i forhold til de udfordringer, I aktuelt står overfor. Det giver en fokuseret strategi uden overflødigt fyld.

#3: Kort + præcis = forpligtende

Ingen kan forholde sig til vage formuleringer. De demotiverer og har en tendens til at blive fortolket forskelligt i de enkelte dele af organisationen.

En strategi skal være adfærdsanvisende. Når I skal formulere jer kort og præcist, bliver strategien forpligtende. Det motiverer til handling og skaber klarhed i hele organisationen.

#4: Nem at kommunikere

En strategi er kun noget værd, hvis den forstås og bruges af alle i virksomheden. Hvis der er noget, de fleste medarbejdere ikke gider og slet ikke har tid til, så er det en kompliceret strategi.

At kommunikere en strategi, der fylder én side, er lige til. Og den er nem at forstå, hvilket øger sandsynligheden for, at alle i virksomheden er motiverede til at følge den i det daglige.

#5: Smidig

En effektiv strategi skal altid være ajour i forhold til den aktuelle markedssituation. Ændringer i teknologi, kundekrav, lovgivning mm. sker hurtigere og hurtigere, og det hægter langsomt-reagerende virksomheder af.

En strategi, der står på én side, er meget nem at ajourføre – og det bør I gøre 2-4 gange om året. Det er vigtigt, at der altid er sammenhæng imellem de forskellige strategi-elementer. Det er let at sikre, når strategien kun fylder én side.

Stram fleksibilitet

En afgørende forudsætning for at være konkurrencedygtig i dag er, at hele organisationen mobiliseres. En strategi på én side muliggør det, jeg kalder stram fleksibilitet: Stor frihed til at beslutte og handle decentralt, men under ansvar for, at det sker på en måde, der gør, at virksomheden drives og udvikles i overensstemmelse med strategien.Skabelon

I figuren ovenfor ser du en skabelon for en strategi på én side:

  • Fundamentet er det grundlag, som virksomheden drives på.
  • Målsætningen er det, som I stræber efter (retning).
  • Markedsfokus er jeres prioritering af geografiske markeder samt kundesegmenter og -typer.
  • Rammerne definerer jeres måde at drive forretning på, mens   rutinerne sikrer, at strategien indarbejdes i driften.
  • Udviklingen sikrer, at I lever op til fremtidens krav.

Inspiration

Der er inspiration til strategiarbejdet her:
Tilbage til "Inspiration"