Inspiration

Tør du overlade strategien til idioter?


Link til pdf


Strategi i det 21. århundrede

Strategi blev en disciplin i erhvervslivet i 1950'erne, hvor verden var forholdsvis forudsigelig: Fremtiden var langt hen ad vejen en fremskrivning af den fortid, man netop havde lagt bag sig. Det svarer til at køre bil på en lige landevej og orientere sig i bakspejlet, fordi man ved, at det, der ligger foran en, er en lineær forlængelse af det, man ser i bakspejlet:


Verden i det 21. århundrede er helt anderledes end datidens stabile og forudsigelige verden, hvor femårsplaner var mulige. Billedligt talt er nutidens vejsystem komplekst:


Og billedet er tilmed ikke retvisende, for mange af de veje, vi skal køre på i fremtiden, er slet ikke projekteret eller anlagt endnu – og måske er der slet ikke veje i fremtiden (disruption). Årsagerne er en eksponentielt stigende teknologisk udvikling og stadig hyppigere, ikke-lineære hændelser med stadig større impact. Under disse vilkår er kørsel ved orientering i bakspejlet ineffektivt og livsfarligt.

Når kun højst hver tredje virksomhed lykkes med sin strategi, skyldes det, at strategi stadig tænkes og udføres efter samme grundprincipper som i 1950'erne.

Her er mit bud på de fem typiske fejl i strategiarbejdet.


Fejl #1 Strategi er planlægning

I dag er det komplet umuligt at planlægge ret meget mere end nogle få måneder frem – og selv det kan være svært. Planlægning er mere end nogensinde en rendyrket operationel disciplin, som bedst egner sig til ikke alt for komplekse projekter og opgaver, hvor tidshorisonten typisk er kort.

Strategi derimod er først og fremmest et mindset, som danner grundlag for de daglige beslutninger, dispositioner og handlinger i virksomheden. En virksomhedsstrategi skal derfor være en ramme og en retning for, hvordan virksomheden skal drives og udvikles for at udnytte sit potentiale fuldt ud.


Fejl #2 Strategi er for idioter

»Enhver idiot kan lave en strategi – det svære er at implementere den,« siges det ofte. Men faktisk er det lige omvendt. Det siger sig selv, at en strategi lavet af idioter ikke motiverer nogen til at implementere den.

Så en kvalificeret og modigt tænkt og formuleret strategi er et must, hvis I vil nå i mål med en ambition om at udnytte virksomhedens fulde potentiale. Hvor strategiimplementering førhen bestod i at gennemføre en række handlingsplaner, er det i dag indlejring af strategien mellem ørerne på ledelsen og medarbejderne, så de kan agere decentralt og på en måde, der sikrer den røde tråd i virksomhedens initiativer og aktiviteter.


Fejl #3 Grundig analyse er et must

Analysearbejdet tager tid og kræfter og er ofte dyrt. Når konklusionen endelig foreligger, er toget som oftest kørt. Analyser er som regel kun velegnede til at generere store konsulentregninger og til at fralægge sig ansvaret.

Jeres virksomhed har allerede den viden, der er nødvendig for at fastlægge en ambitiøs strategi. Den skal blot frem i lyset og systematiseres. Det bør højst tage nogle få dage.


Fejl #4 Mindst et ringbind

En omfangsrig strategi er svært tilgængelig, rigid og har en tendens til at samle støv i reolen.

Jeg opfordrer jer til at skrive strategien på én side:

  • Der er kun plads til de strategielementer, der er nødvendige for netop jeres virksomhed.
  • I er tvunget til at formulere jer kort og præcist, hvilket skaber klarhed og commitment.
  • Én side er langt nemmere at kommunikere.
  • Det er let og hurtigt at justere strategien – og det bør I gøre 2-4 gange om året.


Fejl #5 Alle skal være enige

Specielt ledere har en tendens til at insistere på at være 100% enige i strategien. Men det er slet ikke muligt, for det er først engang i fremtiden, I får svaret på, om jeres strategi er rigtig eller ej – og selv da ved I ikke, om der havde været en bedre.

Men konsensus er heller ikke nødvendigt, for det afgørende for succes med strategien er, at alle er loyale overfor den:

En halvrigtig strategi, der følges helhjertet, er mere effektiv end en helrigtig strategi, der følges halvhjertet.


GPS-metoden er yt

GPS-strategimetoden – »Hvor er vi?«, »Hvor vil vi hen?«, og »Hvordan kommer vi derhen?« – egner sig kun i en kendt og forudsigelig verden og spillede fallit for mange år siden.

I det 21. århundrede er strategi besvarelse af tre andre spørgsmål: Hvorfor?, Hvad? og Hvordan?


Til inspiration kan du læse min artikel om de tre strategispørgsmål på LinkedIn.


Tilbage til "Inspiration"