Strategi fra A til Z

Indlejring

Programmér medarbejdernes hjerner

Kun 1/3 af alle strategier bliver til noget – jeres virksomhed fortjener bedre.

Taget i betragtning, at formålet med en strategi er at sikre virksomhedens konkurrenceevne, indtjening og overlevelse i fremtiden, er det kritisk og potentielt livstruende, hvis strategien ikke føres ud i livet.

På den anden side kan I skabe jer et betydeligt konkurrencemæssigt forspring, hvis I lykkes med jeres strategi, mens konkurrenter under-performer med en lav strategieffektivitet.

Den væsentligste del af strategiimplementeringen er det, jeg kalder indlejring. Det er den proces at få strategien indarbejdet i medarbejdernes hjerner, så deres daglige beslutninger, dispositioner og handlinger tager direkte afsæt i strategien.

Da strategiimplementering således først og fremmest foregår mellem ørerne, skal ledernes og medarbejdernes hjerner programmeres. Det gøres gennem dialog og refleksion samt ved at gøre strategien til en del af den daglige drift i hele organisationen.


Bo Bresson som strategisk playmaker

Her kan jeg skabe værdi for jer:

  • Indarbejdelse af strategien i hele organisationen: salg, produktudvikling, produktion, HR, CSR mm.

  • Løbende fastholdelse og ajourføring af strategien

Som eksempel har jeg kunder, hvor jeg skaber værdi ved 2-4 gange om året at samle ledelsen og evt. nøglemedarbejdere til en strategidag, hvor der følges op på beslutning og aktiviteter samt tages beslutning om nødvendige justeringer af indsats og strategi.


Tilbage til "Strategi fra A til Z"