Strategi fra A til Z

Eksekvering

Vælg få strategiske projekter - og sæt power bag

Der er typisk fire faldgruber, når strategien skal omsættes til handling:

 • Der igangsættes for mange projekter

 • Projekterne forankres ikke tilstrækkeligt i organisationen

 • Utilstrækkelig projektlederkompetence i såvel planlægnings- som gennemførelsesfasen

 • Den daglige drift dræner ressourcer fra projekterne

Formålet med projekterne er at løfte virksomheden til et niveau, der gør, at den fremtidige konkurrenceevne styrkes. Det kræver skarp prioritering, en effektiv metode og dyb indsigt i organisation og mennesker.

Effektiv eksekvering sikre ved:

 • At fastlægge en klar roadmap, hvor kun få projekter igangsættes ad gangen

 • At give projekterne direkte reference til den øverste ledelse

 • At give de projektansvarlige enkle og effektive værktøjer samt træne og supportere dem

 • At følge op efter en veltilrettelagt køreplan


Bo Bresson som strategisk playmaker

Her kan jeg skabe værdi for jer:

 • Eksekvering af strategi-/forandringsprojekter

 • Planlægning af projekter (effektiv og gennemprøvet template)

 • Sparring og opfølgning, så projekterne gennemføres som aftalt

Jeg kan med andre ord enten supportere jeres egne projektledere eller påtage mig rollen som projektleder som del af jeres virksomhed i en periode.


Tilbage til "Strategi fra A til Z"