Strategi fra A til Z

Formulering

Skriv strategien på én side

Slut med tykke mapper, der samler støv i reolen eller tager al pladsen på fællesdrevet.

En effektiv strategi er ramme og retning for, hvordan virksomheden skal drives og udvikles for at udnytte potentialet fuldt ud.

For at skabe det nødvendige momentum i virksomheden er det vigtigt, at alle i organisationen beslutter, disponerer og handler på en samordnet måde, så der er en klar rød tråd.

Strategien er den reference, der gør, at både ledelse og medarbejdere har overblik over forretningen og forstår, hvordan de sammen og hver især kan bidrage til, at virksomheden når sine mål.

På baggrund af 30 års erfaring med strategi i en lang række forskellige typer og størrelser virksomhed har jeg fundet ind til kernen af, hvad strategi er, og hvad der skal til for at få den til at virke. Denne viden og erfaring har jeg omsat til bl.a. konceptet »Strategi på én side«.

En strategi på én side har flere fordele. For det første sikrer I, at strategien kun indeholder de absolut nødvendige elementer. For det andet tvinges I til at formulere jer kort og præcist, så strategien er klar og forpligter organisationen. For det tredje er en strategi på én side nem at kommunikere og nem at huske - og det motiverer alle til at efterleve strategien. Og sidst men ikke mindst er det nemt at foretage nødvendige justeringer, når markedet ændrer sig.

»Strategi på én side« kan bruges i alle typer og størrelser virksomhed samt på tværs af landegrænser.


Bo Bresson som strategisk playmaker

Her kan jeg skabe værdi for jer:

  • Bestyrelsesseminar

  • Strategiworkshop

  • Strategiforløb fra A til Z


Tilbage til "Strategi fra A til Z"