Strategi fra A til Z

Analyse

Brug jeres viden og erfaring

Desværre spildes der mange ressourcer på omfattende analyser, der kun fortæller jer det, I allerede ved. Det er spild af tid og penge - og er ofte frustrerende for organisationen.

Med bresson-modellen får I et stærkt og enkelt værktøj, der giver jer et solidt beslutningsgrundlag baseret på den viden og erfaring, I har.

bresson-modellen fokuserer på de to vigtigste elementer i enhver god strategi:

  • Segmentering af kunderne

  • Kundernes kriterier for valg af produkt og leverandør

Analysen skræddersys til netop jeres virksomhed ved at fastlægge jeres parametre for:

  • Segmentattraktivitet

  • Konkurrenceposition

Styrken ved bresson-modellen er dels, at den er nem at bruge, og dels, at resultatet efterfølgende kan omsættes direkte til operationelle tiltag.

Endvidere kan bresson-modellen - som det eneste strategiske analyseværktøj - bruges på både koncern- og divisions-/datterselskabsniveau. Det betyder, at koncernstrategi og divisions-/datterselskabsstrategier kan udarbejdes med udgangspunkt i én analyse. Det sparer tid og ressourcer, ligesom det motiverer alle i koncernen til at tage aktivt del i strategiarbejdet.


Bo Bresson som strategisk playmaker

Her kan jeg skabe værdi for jer:

  • Skarpe analyser baseret på jeres viden og erfaring

  • Kortlægning af strategiske muligheder

  • Identifikation af ledelses- og forretningsmæssige udfordringer


Tilbage til "Strategi fra A til Z"