Workshops

Strategy priming

Gør ledelsen klar til strategien

Det at fastlægge og implementere en strategi kræver særlige ledelsesmæssige kompetencer.

I denne workshop definerer vi, hvad det gode lederteam og den gode leder er i netop jeres virksomhed med udgangspunkt i netop de udfordringer, I står overfor.

Vi sætter fokus på såvel teamets som den enkeltes aktuelle kompetencer samt nødvendige tiltag for at udvikle teamet og lederne.

Som del af arbejdet med lederteamet udarbejdes der en M12F12-personprofilanalyse (en gennemprøvet persontest udviklet i overensstemmelse med den skandinaviske ledelsestradition).


Målgruppe

Virksomhedens lederteam.


Varighed

2 dage samt individuel test og samtale med hver enkelt leder.

Efter workshoppen hjælper jeg jer gerne med at fastholde fokus på den løbende udvikling af lederteamet og den enkelte leder.


Tilbage til "Workshops"