Workshops

Strategi med bestyrelsen

Styrk bestyrelsesarbejdet

Som virksomhedens øverste myndighed er der i disse år et stigende fokus på bestyrelsen og bestyrelsesarbejdet med en erkendelse af vigtigheden af, at bestyrelsen har et indgående kendskab til virksomheden samt giver den daglige ledelse et klart mandat til at udvikle og drive virksomheden.

Ved at involvere bestyrelsen aktivt i strategiarbejdet klæder vi bestyrelsen godt på samt får sikret en klar forventningsafstemning mellem bestyrelse og direktion. Det giver arbejdsro og bidrager til at fremtidssikre virksomheden.

For den daglige ledelse er det en stor styrke at have bestyrelsens opbakning, når strategien skal føres ud i livet.

Bo Bresson har den særlige kompetence og erfaring, det kræver at arbejde på bestyrelsesniveau, og kan derfor guide jer håndfast og effektivt igennem bestyrelsesdagen.


Målgruppe

Virksomhedens bestyrelse og direktion - evt. suppleret med udvalgte nøglemedarbejdere.


Varighed

1 dag.

Efter behov kan workshoppen suppleres med ½-1 dag, hvor strategien præsenteres til høring internt i virksomheden og justeres endeligt på plads.

Efterfølgende hjælper jeg jer også gerne med at indlejre strategien i organisationen og med at gennemføre fastlagte strategi-/forandringsprojekter.


Tilbage til "Workshops"