Foredrag

Brug familien som medspiller - så bliver medarbejderne dygtigere og gladere

Gør WorkLife Balance til et win-win tema i jeres virksomhed

Familien og jobbet er det, der fylder mest i vores liv. Og alligevel formår kun de færreste at få de to delliv til at spille sammen på en god måde. For det enkelte menneske fører det til stress og forringet livskvalitet. Og arbejdspladsen går glip af medarbejdernes fulde potentiale. Det er loose-loose.

Men sådan behøver det ikke at være, for et godt familieliv gør medarbejderne både dygtigere og gladere – og dermed mere værdifulde, mindre stressede og mindre syge. Det er win-win.

Det er ingen tvivl om, at familien er en af virksomhedens vigtigste – men desværre også oversete – medspillere, som både arbejdsgiver og medarbejdere kan få stor gavn af at bruge aktivt.

Alt for mange er fanget i det traditionelle mindset, at familieliv og arbejdsliv er uforenelige størrelser, hvor den eneste – men for de fleste mennesker umulige – løsning er at arbejde mindre. Og det gør det vanskeligt at skabe en konstruktiv og saglig dialog om WorkLife Balance.

I dette foredrag udfordrer Bo Storm P-syndromet og de kollektive ’sandheder’, der står i vejen for en konstruktiv tilgang til balance mellem arbejds- og familieliv, hvor løsningen er mere familie – ikke mindre arbejde.

Med afsæt i et både-og mindset gennemgår Bo dialogværktøjet FamilieStrategi®, som kan hjælpe medarbejderne til at opnå balance på en måde, der fremmer både deres familieliv og deres job/karriere, så de lykkes med den dobbelte ambition. På den måde bliver WorkLife Balance til et fælles tema for virksomhed og medarbejdere. 

Udbydes også som workshop efter aftale.


Målgruppe

Private og offentlige virksomheder.


Varighed

1-3 timer efter aftale.


Udtalelse

Netværksdirektør Niels Stub, Netværk Danmark, udtaler: 

»Som oftest er tilgangen til WorkLife Balance følelsesmæssig og baseret på fornemmelser – nogen gange grænsende til fordomme.

Det er derfor befriende at opleve Bo præsentere sin tilgang til emnet: med et solidt analytisk udgangspunkt, dokumentationen på plads og meget velargumenteret gør Bo op med vanlige dogmer og forestillinger. Lige pludselig bliver det tydeligt for deltagerne, at når problemet ikke nødvendigvis er det, man troede, det var, så er det også nogle helt andre løsninger, der bliver synlige og aktuelle.

Bo er kontant og provokerende på den mest positive måde, så han flytter mennesker og holdninger og tvinger sit publikum til at forholde sig til det, der bliver sagt.

Samtidig er det tankevækkende, at dem, der føler sig mest provokerede, ved nærmere refleksion konstaterer, at deres reaktion faktisk ikke er forårsaget af Bo eller hans budskab – men af hans knivskarpe analyse af deres situation.«


Tilbage til "Foredrag"