Inspiration

Strategi 1-2-3: sådan får du din virksomhedsstrategi til at virke

Link til pdf og LinkedIn


Lav strategieffektivitet

Ville du acceptere, at dine medarbejdere løste deres opgaver med en effektivitet på under 30%?

Højst sandsynligvis ikke. Alligevel affinder virksomhedsledere sig med, at kun 10-30% af de strategier, de selv har ansvaret for at udarbejde, bliver ført ud i livet.

Det er faktisk alvorligt. Dels fordi det er spild af ressourcer og potentiale. Og dels fordi det reelt betyder, at en stor del af virksomhedens udvikling styres af ydre forhold og påvirkninger.

Der er gennem mange år skrevet mange og tykke bøger om strategi, men i virkeligheden er det meget enkelt at lave en strategi og få den til at virke.


Svingdøren

Men allerførst vil jeg gerne tage dig en tur med i svingdøren. Den kan du 'angribe' på tre måder:

  • Med små, langsomme skridt. Her får du svingdøren lige i nakken, og svingdøren blokerer.

  • I løb. Her løber du panden mod glasset, og svingdøren blokerer.

  • I takt med svingdørens rotation. Her passerer du uden problemer.

Det samme gælder virksomhedens arbejde med strategien: det gælder om at finde den rigtige takt, hvor analyse, beslutning og eksekvering sker i et afstemt tempo, så man hverken nøler eller forcerer.


1. Tilstrækkelig viden

Der er en tendens til, at virksomhedsledere enten tror, at de ved det hele selv, og derfor springer analysefasen helt over, eller overser, hvor meget medarbejderne i virkeligheden ved, og derfor igangsætter et alt for stort analyseapparat, som både er tids- og ressourcekrævende.

En effektiv analyse forstår at begrænse sig til den viden, der er relevant i forhold til strategiarbejdet:

  • Indsamling og strukturering af det, vi allerede ved om kunderne, markedet, konkurrenterne og os selv.

  • Evt. supplering af nødvendig viden, som vi ikke har, fx om et helt nyt kundesegment eller et helt nyt geografisk marked.


2. Det handler om holdninger

Mange ledere overser, at den væsentligste del af strategiimplementeringen foregår mellem ørerne.

Strategi handler om at vælge til og vælge fra: markeder, kunder og produkter/services, mål og KPI'er samt konkurrenceparametre, værdier, forretningsprincipper mm.

Derfor er det en god idé at tage sig god tid – men heller ikke længere – til at træffe disse valg, så man sikrer sig:

  • at de holder, og at man kan stå ved dem, når de skal forklares, forsvares og føres ud i livet.

  • at tilstrækkeligt mange i organisationen, herunder især ledere og andre nøglemedarbejdere, har den samme forståelse af og for valgene og deres betydning for virksomheden og dens udvikling.

I denne fase af strategiarbejdet er dialog og refleksion helt afgørende.


3. Modet til at eksekvere

»Culture beats strategy« siger man. Jeg har mødt mange ledere, der er tilbageholdende med at træde i karakter som ledere, fordi de er bange for at skabe modstand i organisationen. Men de glemmer, at ledelse overtrumfer kultur.

Det, der skaber modstand i organisationen, er ledelsens mangel på handlekraft og konsekvens, når strategien skal eksekveres. Langt de fleste medarbejdere forventer faktisk af ledelsen, at den træffer beslutninger og sætter handling bag ordene. Blot skal de kunne forklare, hvorfor de gør, som de gør. Og netop det er muligt, når fase 1 og 2 er gennemført seriøst.

Strategieksekvering bør ske så hurtigt, at organisationen ikke har tid og kræfter til at tænke på, om strategien skal føres ud i livet, men kun på, hvordan det skal ske.


Tilbage til "Inspiration"