Inspiration

Strategy priming - sådan klargør I organisationen til den nye strategi

Link til pdf og LinkedIn


Spildte kræfter

Skal du male en ny væg med en ambition om, at dit arbejde fører til et godt resultat, starter du helt naturligt med en god grundmaling.

Men lægger du samme omhu for dagen, når din virksomhed skal lave en ny strategi?

Mange virksomheder bruger mange ressourcer på at udarbejde en ny strategi - og det retfærdiggøres af, at strategiens formål er at sikre virksomhedens overlevelse og langsigtede indtjening.

Men uden et ordentligt forarbejde, er strategiarbejdet ofte spild af tid.


Er ledelsen klar?

Trapper vaskes bedst oppefra, og derfor starter enhver god strategiproces med en ledelse, der er opgaven voksen.

Mange ledelsesteam og ledere er fantastisk dygtige til drift og til løbende forbedringer i virksomheden. Men strategi er en helt anden disciplin, der stiller andre krav til lederne - både som team og individuelt.


Hvad er udfordringen?

Allerførst skal ledelsen fastlægge den udfordring, de står overfor

 • som team.

 • som individ (den enkelte leder).

Med udgangspunkt i udfordringen kan Det gode lederteam og Den gode leder defineres. Det er vigtigt, at disse to idealprofiler skræddersyes til virksomheden. Som inspiration præsenterer jeg nogle af de mere generiske elementer, som de to profiler bør indeholde.


Det gode lederteam

For at arbejde kvalificeret med strategi skal det gode lederteam

 • evne at tænke både abstrakt/ konceptuelt og konkret.

 • evne at spille hinanden gode, så gruppen fremstår som et team og trækker på alle 'cylindere'.

 • have mod til at træffe de rigtige beslutninger frem for at søge de kortsigtede kompromiser.

Det kræver et stort og vedholdende arbejde at skabe et godt lederteam, men gevinsterne står heldigvis så rigeligt mål med indsatsen.


Den gode leder

Nogle af de vigtigste egenskaber for den gode leder er

 • evnen til at kommunikere strategien, så den enkelte medarbejder forstår, hvordan hun/han bedst bidrager.

 • mod til at holde sig selv, sine kolleger/medarbejdere på sporet, når virkeligheden trænger sig på.

 • loyalitet overfor lederteamet.


Vær hudløst ærlig

»Enhver idiot kan lave en strategi«, hører jeg ofte - og som konsekvens heraf tror de fleste ledere, at de er verdensmestre i strategi.

Strategi er - ligesom så meget andet - en disciplin, der kræver særlige kompetencer. Jo bedre en ledelse ved, hvor deres styrker og svagheder er i forhold til det at arbejde med strategi, des bedre kan den iværksætte de tiltag, der skal til for at gøre teamet og lederne dygtige nok.

Ledelsen skylder derfor sig selv og i særdeleshed virksomheden at være helt ærlig i vurderingen af deres strategiske formåen. Kun derved sikres det fundament, der gør, at virksomheden får udviklet og siden implementeret den rigtige strategi.


Gør resten af organisationen klar

Der er især fem ting, ledelsen kan gøre for at prime organisationen:

 • Start strategiprocessen med at fortælle medarbejderne, hvordan I arbejder med strategien, hvad deres rolle er, og hvilke forventninger I har til dem.

 • Involver medarbejderne i relevante dele af strategiprocessen, men husk at det ikke er en demokratisk proces.

 • Når I præsenterer strategien for medarbejderne, så vær skarp på, hvorfor den er, som den er.

 • Gør medarbejderne opmærksomme på, at deres ansvar og rolle er at efterleve strategien samt finde de løsninger i den daglige drift, der gør strategien mulig.

 • Gør det klart for alle i organisationen, at den nye strategi ikke er et ta'-selv-bord. Den enkelte medarbejder har reelt set kun to muligheder: enten følger jeg strategien loyalt, eller også finder jeg en anden virksomhed, hvor strategien passer mig bedre.


Tilbage til "Inspiration"