Inspiration

Strategi på 1 side og i 2 halvlege

Link til pdf


Formål

Strategien er virksomhedens vigtigste styringsværktøj. En strategi har fire formål:

 • at skabe sammenhæng mellem markedsmæssige ambitioner og organisatorisk formåen, så virksomheden udnytter sit potentiale rigtigt og fuldt ud.

 • at fokusere virksomhedens indsats eksternt og internt, så ressourcerne udnyttes bedst muligt.

 • at præcisere og signalere, hvilke kunder virksomheden ønsker at betjene – og hvordan.

 • at fastlægge den ramme, indenfor hvilken virksomheden skal drives og udvikles.


Stram fleksibilitet

Udviklingen i vidensamfundet er præget af en høj grad af uforudsigelighed. Derfor skal en strategi sikre denne vitale balance:

 • Strategien skal være den røde tråd, der gør, at virksomheden bevarer og styrker det, der gør den unik på markedet.

 • Strategien skal kunne rumme ændringerne i samfundet, på markedet, i teknologien etc.


Én side er nok

For at sikre dette bør en strategi kun være på én side. Det er rigeligt til at gøre en strategi brugbar.

Fordelen ved at holde strategien på en side er både, at der kun står det, der reelt er nødvendigt, og at det, der står, formuleres kort, præcist og frem for alt forpligtende. Og så er den nem at huske, så man gør og følger det, der er besluttet.

En strategi kan indeholde:

 • Mission, som er virksomhedens eksistensberettigelse. Missionen er svar på spørgsmålet »Hvorfor er vi her?«

 • Vision (uegennyttigt) og/eller ambition, som er det billede, vi ser af os selv i fremtiden.

 • Målsætning, som deles i strategiske mål (kvalitative) og finansielle mål (kvantitative).

 • Value Proposition, som er den værdi, vi tilbyder kunderne.

 • Konkurrenceparametre, som er de parametre, vi er eller vil gøre os så gode til, at vi er det bedste valg for de kunder, vi ønsker.

 • Værdier og forretningsprincipper, som vi lægger til grund for vores måde at opføre os på.

 • Prioritering af markeder, segmenter, influenter, produkter mm.

 • Fokusområder, der viser de prioriteringer, vi har valgt at lægge til grund for disponeringen af ressourcerne.

 • KPI'er (key peformance indicator = nøglepræstationsfaktor), som er det, vi vil måle på dagligt/ugentligt for at sikre, at vi er på sporet.


Strategi i 2 halvlege

»Det er svært at implementere en strategi!« – siges det. Men det er faktisk ikke rigtigt. Sandheden er, at det er svært at få en dårligt udarbejdet strategi til at virke.

Min erfaring med strategiarbejde gennem mere end 25 år er bl.a., at idéen om, at man først formulerer en strategi og derefter implementerer den, er ligeså forkert, som den er udbredt.

Det er vigtigt at forstå, at strategi-implementeringen allerede starter, når man går i gang med at formulere strategien. Der findes nemlig to slags implementering:

 • Mental implementering, hvor virksomhedens hjerner 'programmeres' med de strategiske til- og fravalg, der foretages.

 • Handlingsmæssig implementering, hvor virksomhedens medarbejdere disponerer og handler indenfor rammerne af strategien.

Første halvleg – den mentale implementering – hvor man formulerer strategien, er vigtig af to grunde:

 • Den rigtige strategi styrker virksomhedens position optimalt i markedet.

 • Med en velspillet første halvleg starter vi anden halvleg med at være foran på point.

Anden halvleg – den handlingsmæssige implementering – hvor man eksekverer strategien, er vigtig af to grunde:

 • Her differentierer virksomheden sig i forhold til konkurrenterne.

 • Organisationens selvtillid og kompetencer styrkes, når den evner at nå sine mål – og så kan vi nå endnu længere næste gang.


Tænk proces fra starten

Implementering er altså noget, der skal tænkes ind fra starten af strategiprocessen, så de rigtige mennesker involveres i de rigtige aktiviteter på den rigtige måde og på det rigtige tidspunkt.


Tilbage til "Inspiration"