Inspiration

Fra snyde-SWOT til strategisk SWOT

Link til pdf og LinkedIn


Vigtig analyse

De fleste virksomheder laver en SWOT-analyse som del af deres strategiarbejde. Men den sædvanlige simple opremsning af styrker, svagheder, muligheder og trusler foretaget på et par timer kvalificerer ikke til betegnelsen analyse.

Laver man en SWOT rigtigt, er det et meget stærkt værktøj til at sikre, at den strategi, der laves, har det bedst mulige fundament, hvor der er klarhed over de væsentligste interne og eksterne forhold af betydning for virksomhedens fremtid.

Her er en opskrift på en strategisk SWOT.


Ingredienserne

Til en strategisk SWOT skal I bruge:

  • Nuværende strategi

  • Udviklingstendenser

  • Stærke og svage sider


Nuværende strategi

Her er der tale om den strategi, som virksomheden reelt følger på nuværende tidspunkt – ikke den planlagte eller ønskede strategi.

Den nuværende strategi deles i to:

  • Eksternt fokus (produkter/ydelser, markeder og kundetyper).

  • Internt fokus (det, som virksomhedens menneskelige og økonomiske ressourcer primært anvendes til / disponeres efter).


Karakteristika og tendenser

En beskrivelse af den forventede fremtid inden for makroøkonomiske forhold, teknologi, marked og kunder, politik, miljø mm.

Det er vigtigt, at beskrivelsen er objektiv, idet det alene er virksomhedens nuværende stærke og svage sider, der afgør, om en tendens er positiv eller negativ. Det, der er godt for en virksomhed, kan være skidt for en anden. Og omvendt.


Stærke og svage sider

Stærke og svage sider er virksomhedens nuværende evne til at opfylde kundernes valgkriterier sammenlignet med konkurrenterne. bresson-modellen er velegnet til denne kortlægning (se min artikel: SalgsStrategi - når målet er mere salg).


Analysen

Selve analysen er ret enkel og giver anledning til mange værdifulde diskussioner i strategiarbejdet. For hvert element i den nuværende strategi og for hver stærke og svage side vurderes konsekvenserne i forhold til hver enkelt tendens:

-2  Stor ulempe

-1  Ulempe

0   Neutral

+1 Fordel

+2 Stor fordel


Herefter regnes der samme som vist med pile i figuren (brug gerne et regneark), og I er nu klar til at uddrage essensen af analysen.


Kurs

Dette er den nuværende strategis fortsatte egnethed:

  • Er der elementer af strategien, som bringer virksomheden fordelagtigt ind i fremtiden, så fasthold disse dele af strategien.

  • Er der elementer af strategien, som ikke er (tilstrækkeligt) velegnede i forhold til fremtiden, skal disse dele af strategien justeres – med udgangspunkt i styrker/svagheder og muligheder/trusler (se nedenfor).


SWOT

Styrker og svagheder er virksomhedens fremtidige evne til at opfylde kundernes krav sammenlignet med konkurrenterne, såfremt virksomheden fortsætter med at være, som den er i dag. Det er her, I finder argumenterne for at udvikle jer.

Muligheder og trusler er konsekvenserne af udviklingstendenserne set i forhold til jeres nuværende konkurrenceevne.

Ved at holde styrker og muligheder samt svagheder og trusler op imod hinanden kan I fastlægge de offensive og defensive tiltag, der er en naturlig del af jeres fremtidige strategi.


Tilbage til "Inspiration"