Inspiration

Strategi = Ambitioner x Formåen

Link til pdf og LinkedIn


Ambitioner > Formåen

OW Bunker, Pandora, Vestas og Roskilde Bank er blot få eksempler på en desværre lang liste af virksomheder, hvor de markedsmæssige ambitioner overgik den organisatoriske formåen. Der er kun to mulige udfald af den slags overmod:

  • Konkurs – ofte med et stort brag

  • Flere års slidsom genopbygning


Ledelsesmæssigt svigt

Som regel er det markedet, uheldige omstændigheder, inkompetente eller svigagtige ansatte eller noget helt fjerde, der får skylden, når det går galt. Men det er uværdig ansvarsfralæggelse. Årsagen er altid en ledelse – bestyrelse og direktion – der ikke har fastlagt en strategi, hvor ambitionerne har rod i virkeligheden. Og som ikke har taget stilling til de mange signaler, der altid viser sig længe før nedsmeltningen.

Udgangspunktet for katastrofen er, at der tænkes alt for kortsigtet. Det er særligt udtalt op til en børsnotering, hvor det primære fokus er virksomhedens skueværdi på selve introduktionsdagen. Hvad der kommer derefter, kerer man sig åbenbart mindre om.


Turbo på dødskursen

Ofte ser man en række tiltag, foranstaltninger eller forsømmelser fra ledelsen, der booster risikoen helt ud af kontrol:

  • Igangsætning af aktiviteter uden reel relation til basisforretningen.

  • Miskreditering, degradering eller afskedigelse af de medarbejdere, der råber vagt i gevær.

  • Store bonusser til ledelsen baseret på kortsigtede resultater.

  • Mangelfulde kontrolmekanismer baseret på strategisk vigtige indikatorer.


Ambitioner < Formåen

Det modsatte af overmod – manglende vilje til at gå efter guldet – har også store konsekvenser, om end de sjældent støjer så meget som børsfuserne. Foruroligende mange virksomheder – og det gælder i høj grad SMV'erne – er fanget i komfortzonen eller er så opslugte af driften, at de glemmer fremtiden.


Den kogte frø

Smid en frø ned i en gryde med kogende vand, og den springer op og overlever. Læg den derimod i lunt vand, og den vil finde sig godt til rette. Varmes vandet herefter op, opdager frøen først, at det er for varmt, når den ikke længere kan bevæge sig. Og så bliver den kogt. Samme skæbne rammer de virksomheder, der lukker øje og ører for de muligheder og trusler, der er.Samfundsansvar

»Den, der lever stille, lever godt« undslår disse virksomheder sig med, men sandheden er, at de sygner hen eller lige akkurat holder status quo. Og det går ikke kun ud over virksomhederne selv, så det er bestemt ikke en privat sag. Samfundet går glip af eksportindtægter, arbejdspladser og velfærd.


Ambitioner = Formåen

Der er heldigvis virksomheder – Novo Nordisk, egetæpper, Ecco, Bestseller, Arla mm. – der trods det, at de har oplevet succes, ikke forfalder til at hvile på laurbærrene, men hele tiden hæver overlæggeren – vel at mærke i et balanceret tempo, hvor organisationen kan følge med.

Disse virksomheder er kendetegnet ved, at de arbejder langsigtet, og at de arbejder med konjunkturerne i stedet for at bruge dem som undskyldning for dårlig performance.Har man sagt A …

Den gode strategi har således et afbalanceret fokus på såvel de markedsmæssige ambitioner som den organisatoriske formåen.

I strategiarbejdet er det alfa og omega, at man får identificeret, hvor langt organisationen kan 'presses', og afstemmer dette med de mål for vækst og indtjening, man sætter. Det giver en robust strategi som udgangspunkt for virksomhedens arbejde med at udvikle markedet og organisationen i takt.


Tilbage til "Inspiration"